Privacybeleid

Ons website-adres is: https://www.disktheaterproducties.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DISK verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten, speelt in een productie en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (indien nodig voor betalingen)

Waarom we gegevens nodig hebben
DISK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief

Foto’s en video’s
Foto’s en video’s die worden gemaakt tijdens repetities, workshops en voorstellingen mogen door DISK geplaatst worden op de social media van DISK en de website.

Hoe lang we gegevens bewaren
DISK zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 3 jaar.

Delen met anderen
DISK deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DISK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 
In kaart brengen websitebezoek
DISK gebruikt geen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@disktheaterproducties.nl. DISK zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
DISK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@disktheaterproducties.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met DISK kunt u ons bereiken via de contactpagina.

Als u samenwerkt met DISK gaat u akkoord met de privacyverklaring.